Brak obrazka
PROJEKTY W REALIZACJI
z tego miejsca mogą Państwo zapoznać się z projektami, które aktualnie realizujemy Brak obrazka


Brak obrazu
w naszej ofercie
kamera z serii PixelPRO
GANZ ZN-C2M
2.0 megapixela FullHD

Brak obrazka


Włocławska Akademia Aikido Brak obrazka


Transmisja sygnałów wizyjnych w systemach monitoringu CCTV

W analogowych systemach monitoringu wizyjnego najczęściej medium transmisji sygnału wizyjnego są kable współosiowe, skrętki telefoniczne, światłowody oraz łącza radiowe. Dzięki zamianie analogowego sygnału wizyjnego na cyfrowy mamy możliwość przesyłania wizji w sieciowych systemach CCTV IP przy pomocy sieci pakietowych IP.

Transmisja przy pomocy kabla współosiowego (koncentrycznego)Do transmisji wizji za pomocą okablowania współosiowego stosuje się specjalistyczne kable cechujące się impedancją charakterystyczną na poziomie 75 Ohm. Przesyłanie wizji za pomocą tego okablowanie jest proste zarówno w obsłudze jak i instalacji. Powszechnie kable współosiowe stosuje się w przypadku transmisji wizji na małe odległości. Doskonale sprawdzają się w lokalnych systemach telewizji przemysłowej.

Parametry techniczne transmisyjnego kabla współosiowego: - tłumienie sygnału [dB/100m] - uzależnione od częstotliwości transmitowanego sygnału wizyjnego, - pojemność liniowa [pF/,m] - zależy od wzajemnego oddziaływania przewodu środkowego i ekranu jako okładek kondensatora, - współczynnik ekranowania [dB] - obrazuje zdolność do ochrony przed szkodliwym promieniowaniem zewnętrznym, - rezystancja przewodu wewnętrznego i ekranu [Ohm].

Wszystkie współczesne urządzenia CCTV przystosowane są do transmisji wizji za pomocą tego okablowania, ponieważ taki jest obecny standard wejść i wyjść urządzeń telewizji przemysłowej. Wykorzystanie okablowania koncentrycznego nie wymaga stosowania jakichkolwiek urządzeń pośrednich. Transmisja wizji za pomocą kabla współosiowego jest obecnie najczęściej spotykanym medium transmisyjnym, to jednak ma negatywny wpływ na jakość przesyłanego sygnału wizyjnego. W przypadku systemów wizyjnych korzystających z kamer monochromatycznych i obrazów czarno-białych wpływ toru kablowego objawia się obniżeniem poziomu sygnału. Efekt ten zauważalny jest zwłaszcza w zakresie wysokich częstotliwości, co wynika z faktu, że wraz ze wzrostem częstotliwości rośnie tłumienie. Ogólne obniżenie poziomu sygnału można łatwo kompensować wzmocnieniem.W przypadku obniżenia wyższych składowych sygnału wizyjnego dochodzi do znacznego pogorszenia ostrości materiału wizyjnego. Efekt ten można zminimalizować poprzez stosowanie specjalistycznych korektorów o charakterystyce odwrotnie proporcjonalnej do charakterystyki kabla koncentrycznego transmitującego sygnał wizyjny. Inaczej mówiąc kolektor tego typu musi tłumić zakres mniejszych częstotliwości. W przypadku systemów telewizji przemysłowej korzystających z kamer kolorowych wpływ toru kablowego na jakość sygnału objawia się dodatkowo obniżeniem nasycenia barw. Wniosek jest następujący, w przypadku kolorowych systemów CCTV należy stosować kable najwyższej jakości (np. Przewód koncentryczny 75 Om CCTV-R59 0,59/3,7).

Ekran kabli koncentrycznych jest przewodem sygnałowym, dlatego należy pamiętać aby wszystkie różnice potencjałów mas pomiędzy punktem nadawczym a odbiorczym są dodawane do napięcia sygnału, co powoduje szumy i zakłócenia transmitowanych obrazów. Transmisja sygnałów wizyjnych okablowaniem koncentrycznym nie emituje zakłóceń, ponieważ sygnał nie "wycieka" dzięki ekranowi kabla.

Obecnie okablowanie koncentryczne stosowane jest głównie do transmisji pojedynczych sygnałów wizyjnych na niewielkie odległości. Zazwyczaj odległość transmisji w przypadku tego okablowania wynosi od 200 do 600 metrów i w dużej mierze uzależniona jest od jakości kabli. Przy większych odległościach należy stosować specjalne wzmacniacze sygnału wizyjnego.

Transmisja wizji przy pomocy skrętki telefonicznej

Skrętkę telefoniczną tworzy się poprzez połączenie pary izolowanych miedzianych skręconych spiralnie wokół siebie. Dużym walorem użytkowym skrętki telefonicznej jest możliwość transmisji kilku sygnałów wizyjnych (tzw. skrętki wieloparowe). Najczęściej ten rodzaj transmisji sygnałów stosowany jest w sieciach komputerowych i telefonicznych. Największą zaletą tego typu okablowania jest bardzo wysoka odporność na zakłócenia zewnętrzne. W przypadku różnicowe transmisji sygnałów wizyjnych zaleca się stosowanie tak zwanych skrętek nieekranowanych. Stosowanie ekranowanych skrętek obniża maksymalny zasięg transmisji sygnału wizyjnego w stosunku do skrętek nieekranowanych. W przypadku kabli z pojedynczym ekranem zmniejszenie zasięgu wynosi kilka procent, natomiast w przypadku kabli z ekranowanymi parami może wynieść aż kilkadziesiąt procent. Dodatkowo mogą także wystąpić różne problemy związane z właściwą korekcją tłumienia toru.

Systemy telewizji przemysłowej korzystające z transmisji wizji za pomocą skrętki telefonicznej wymagają stosowania specjalistycznych układów dopasowujących do wejść i wyjść wizyjnych. Instalatorzy systemów telewizji przemysłowej polecają stosowanie urządzeń biernych, cechujących się małymi rozmiarami oraz niską ceną. Urządzenia bierne pozwalają na dokonanie konwersji niesymetrycznego sygnału wizyjnego na symetryczny i konwersji impedancji 75 omów na 100 omów po stronie nadawczej i odwrotnej po stronie odbiorczej toru przesyłowego.

Transmisja wizji przy pomocy łączy radiowych

Transmisja wizji przy pomocy łączy radiowych (droga bezprzewodowa) jest jednym z najlepszych mediów transmisyjnych w przypadku terenów silnie zurbanizowanych, gdzie prowadzenie tradycyjnego okablowania jest skomplikowane lub wręcz niemożliwe. W przypadku bezprzewodowej transmisji wizji w systemach telewizji przemysłowej mamy do czynienia z łączami radiowymi wykorzystującymi fale wielkich częstotliwości. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się łącza radiowe korzystające z mikrofal, czyli z pasma częstotliwości rzędu 2,4GHz. Bezprzewodowa transmisja wizji w systemach telewizji przemysłowej najczęściej stosowana jest w przypadku tak zwanych systemów okresowych (mobilnych). W przypadku transmisji wideo za pomocą łączy radiowych korzysta się z kierunkowych anten nadawczych i odbiorczych. Nowoczesne linie radiowe umożliwiają przesyłanie sygnału wizyjnego na odległość nawet kilkudziesięciu kilometrów.