Brak obrazka
PROJEKTY W REALIZACJI
z tego miejsca mogą Państwo zapoznać się z projektami, które aktualnie realizujemy Brak obrazka


Brak obrazu
w naszej ofercie
kamera z serii PixelPRO
GANZ ZN-C2M
2.0 megapixela FullHD

Brak obrazka


Włocławska Akademia Aikido Brak obrazka


Projektowanie CCTV


Zbudowanie efektywnego i wydajnego systemu telewizji przemysłowej to wbrew pozorom nie takie łatwe zadanie. Zaprojektowanie wydajnej instalacji CCTV wymaga od projektanta wiedzy na temat zasad projektowania nowoczesnych systemów CCTV. Odpowiednie sformułowanie wszystkich wymagań dotyczących budowy danego systemy telewizji przemysłowej jest bardzo ważne. Sformułowanie wymagań już na wstępnym etapie inwestycji pozwoli na prawidłowe jej zaprojektowanie oraz na optymalny dobór urządzeń dozorowych. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę projektując system telewizji przemysłowej? Poniżej jest lista 13 najważniejszych elementów, którymi powinniśmy się kierować w trakcie planowania systemu telewizji przemysłowej:

1. Jaki charakter ma monitorowany obiekt?
2. Jak dużą powierzchnię będziemy monitorować?
3. Jaki jest cel dozorowania poszczególnych stref?
4. Jak wysoki ma być stopnień autoryzacji?
5. W jaki sposób powinien reagować system w przypadku naruszenia prywatności danej strefy?
6. Jaki powinien być czas reakcji systemu na dane zdarzenie alarmowe?
7. W jakich warunkach środowiskowych będą pracować urządzenia systemu?
8. W jakich warunkach oświetleniowych będą pracować kamery przemysłowe?
9. W jaki sposób będziemy zarządzać i sterować systemem?
10. Ile jednoczesnych zdarzeń powinien obsłużyć system?
11. Jaki ma być zasięg transmisji danych?
12. Jaka powinna być forma szkolenia operatorów systemu?
13. Kto i w jaki sposób ma w przyszłości zajmować się konserwacją systemu?

1. Jaki charakter ma monitorowany obiekt? Tutaj należy zastanowić się co dokładnie będziemy monitorować w naszym systemie. Czy może wystąpić zagrożenie życia ludzkiego, czy raczej będzie on przystosowany do realizowania funkcji mniej odpowiedzialnych, np. monitorowanie sklepów czy też kolejek oczekujących przed kasami. Ponadto, należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych parametrów, takich jak: wartość dóbr materialnych podlegających ochronie, teoretyczna częstotliwość zagrożeń. Określając te parametry będziemy mogli wybrać odpowiedniej jakości urządzenia dozorowe (głównie kamery przemysłowe i cyfrowe rejestratory wideo) oraz odpowiednio je zabezpieczyć (np. przed dewastacją).
2. Jak dużą powierzchnię będziemy monitorować? Na planie obiektu należy precyzyjnie zaznaczyć wszystkie punkty, które zostaną objęte monitoringiem. Wcześniejsze zdefiniowanie obszarów dozoru pozwoli projektantowi na wybór odpowiedniej liczby kamer przemysłowych oraz dostosowanie do nich odpowiednich obiektywów.
3. Jaki jest cel dozorowania poszczególnych stref? Celem dozorowania wybranej strefy na przykład może być wywołanie odpowiedniej procedury alarmowej. Wszystkie strefy powinny być dokładnie zaznaczone i wyróżnione. Ponadto, w odróżnieniu od standardowych stref podlegających jedynie monitorowaniu należy dokładnie sprecyzować zagrożenia jakie w danej strefie mogą wystąpić.
4. Jak wysoki ma być stopnień autoryzacji? We wszystkich współczesnych systemach telewizji przemysłowej należy dążyć do uzyskania jak największej automatyzacji, co pozwoli na ograniczenie kosztów i środków związanych z zarządzaniem, sterowaniem i eksploatacją systemów. Jednakże w niektórych przypadkach musi istnieć możliwość ręcznej integracji w pracę systemu, dlatego też należy odpowiednio zaplanować dostęp dla poszczególnych użytkowników systemu.
5. W jaki sposób powinien reagować system w przypadku naruszenia prywatności danej strefy? Nowoczesne urządzenia telewizji przemysłowej posiadają szereg różnych reakcji naruszenia prywatności stref. Obecnie do najczęstszych reakcji systemu na naruszenie stref należy: włączenie oświetlenia w monitorowanym obiekcie, zamknięcie drzwi, włączenie zapisu, włączenie alarmu, powiadomienie odpowiednich służb interwencyjnych (np. policja, ochrona, straż pożarna), itp.
6. Jaki powinien być czas reakcji systemu na dane zdarzenie alarmowe? System telewizji przemysłowej powinien natychmiastowo reagować na każde zdarzenie alarmowe. Zwłoka w działaniu jest niepożądana i negatywnie wpływa na efektywność całej instalacji dozorowe. Czas reakcji zależy od wielu czynników takich jak jakość głowicy szybkoobrotowych czy też klasa rejestratora. Warto także pomyśleć o pracy ciągłej z użyciem minimalnej ilości urządzeń dozorowych, co doskonale sprawdza się w krytycznych sytuacjach.
7. W jakich warunkach środowiskowych będą pracować urządzenia systemu? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę czy kamery przemysłowe będą pracować w wewnętrznym czy też w zewnętrznym środowisku. Ponadto, należy także uwzględnić wiele czynników, takich jak: temperatura, wilgotność, zapylenie, zmiany oświetlenia, możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz zakłócenia elektromagnetyczne.
8. W jakich warunkach oświetleniowych będą pracować kamery przemysłowe? W zależności od panujących warunków oświetleniowych stosuje się różne kamery przemysłowe. W systemach pracujących w korzystnych warunkach oświetleniowych należy stosować kamery kolorowe, natomiast w niekorzystnych kamery monochromatyczne z reflektorami podczerwieni. W przypadku systemów całodobowych warto zainwestować w specjalne kamery dualne typu dzień/noc.
9. W jaki sposób będziemy zarządzać i sterować systemem? W tym punkcie należy dokładnie ustalić miejsce sterowania systemem, nadrzędność osób sterujących, parametrów stałych oraz podlegających sterowaniu. Warto także zastanowić się nad możliwością zdalnego sterowania z poziomu sieci informatycznej.
10. Ile jednoczesnych zdarzeń powinien obsłużyć system? Jeżeli planujemy prowadzić obserwację na przykład dwóch zdarzeń alarmowych warto pomyśleć o montaż dwóch monitorów, co pozwoli na zwiększenie efektywności pracy operatora systemu. Ponadto, w takim układzie warto także pomyśleć o dwóch oddzielnych systemach sterowania.
11. Jaki ma być zasięg transmisji danych? W zależności od zasięgu transmisji danych stosuje się różne metody transmisji. W przypadku zdalnego nadzoru obiektów oraz transmisji sygnałów na duże odległości najlepiej zastosować medium transmisji jakim jest sieć komputerowe oparta na protokole IP.
12. Jaka powinna być forma szkolenia operatorów systemu? Warto pomyśleć o dokładnej i zrozumiałej dla operatorów instrukcji obsługi oraz szkoleniach o sposobach naprawy drobnych usterek, bieżącej konserwacji, itp.
13. Kto i w jaki sposób ma w przyszłości zajmować się konserwacją systemu? Urządzenia mechaniczne systemu dozorowego wymagają regularnego smarowania (np. głowice szybkoobrotowe), obudowy od kamer przemysłowych sprawdzania szczelności (szczególnie istotne w przypadku urządzeń pracujących w środowisku zewnętrznym), obiektywy kamer częstego czyszczenia, a sam system wymaga przeprowadzania prac mających na celu sprawdzenie stabilności.
Udzielenie odpowiedzi na te wszystkie pytania pozwoli wykonawcy na stworzenie systemu dozorowego, który nie tylko będzie pracować efektywnie ale także spełniał wszystkie oczekiwania użytkownika.

  • ctr.pl